Sponzoři a partneři

Našim hlavním sponzorem a partnerem je společnost Roche.

Roche je švýcarská biotechnologická společnost, která se zaměřuje na výrobu originálních
léčivých přípravků pro onkologii, imunologii, oftalmologii a onemocnění centrálního nervového
systému. Působí rovněž v oblasti in vitro diagnostiky a tkáňové diagnostiky nádorů. Roche
zaujímá významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem. Díky jedinečnému spojení
diagnostiky a farmaceutického výzkumu je průkopníkem personalizované zdravotní péče.

Více informací

Roche dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější farmaceutické firmy v České republice, lokálně
implementuje standardy švýcarské skupiny Roche, věnuje se výběru talentů, péči o zaměstnance
a jejich vzdělávání,

Skupina Roche byla založena před 125 lety. Působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává
přes 98 000 lidí. Z hlediska tržeb světových farmakologických firem jí patří 3. místo na světě.
Roche každoročně investuje více než 11 miliard švýcarských franků do výzkumu a vývoje. Ve
výši investic do vývoje zaujímá jedno z nejpřednějších míst světového žebříčku.

Svými produkty pro diagnostiku a léčbu pomáhá Roche ve velké míře ke zlepšení zdraví a kvality
života světové populace. Léčivými přípravky společnosti Roche se celosvětově léčí 63 milionů
pacientů.

www.roche.cz

AGEL

AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v České republice v současné době AGEL provozuje dvanáct nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL také na Slovensku.

Více informací

Kvalita péče a bezpečí pacientů je jedním z pilířů, na kterých společnost stojí. Z toho důvodu Skupina AGEL nejen, že splňuje veškeré zákonem dané standardy, ale nad tento rámec zavedla další procesy sledující kvalitu péče, jako jsou například procesy externího sledování. Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí se tak stala v roce 2002 vůbec první nemocnicí v České republice, která si nechala externí audit vyhotovit. V současné chvíli jsou držiteli prestižní akreditace všechny nemocnice skupiny AGEL.

Zdravotnická zařízení Skupiny AGEL poskytují špičkové služby a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením. Statut centra vysoce specializované péče nese a do speciální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR se například řadí Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín, Iktové centrum Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice či Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Díky špičkovým léčebným výsledkům a komplexnosti poskytované péče zaznamenává Skupina AGEL neustále rostoucí zájem nejen tuzemských, ale také zahraničních pacientů.

www.agel.cz

MEDDI hub a.s.

Aplikace MEDDI je dílem českého start-upu z Brna MEDDI hub a.s. Ve spolupráci se Spolkem Mladí lékaři  na přelomu roku 2019 a 2020 byla započata intenzivní spolupráce na testování a úpravě konceptu telemedicínské aplikace, která má nyní světové ambice!

Více informací

Meddi app má za sebou čtyři roky vývoje a testování a opírá se o podporu lékařů, odborníků na kyberbezpečnost i nadnárodních firem.

Aplikace nabízí spojení s doktorem v režimu 24/7, videohovory a chat šifrované přímo v aplikaci, ale také sdílení lékařských zpráv a dalších dokumentů.

„Nechceme a nikdy nebudeme nahrazovat klasickou medicínu a běžnou zdravotní péči. Naším cílem je co nejvíce zjednodušit komunikaci mezi lékařem a pacientem, nabídnout moderní služby a zefektivnit stávající systém,“ říká Jiří Pecina, majitel společnosti Meddi hub, která za aplikací stojí.

www.meddi.com

Abbvie

AbbVie je mezinárodní biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj inovativních léků v oblastech s vysokou medicínskou potřebou.

Více informací

Jejím posláním je pomocí získaných znalostí, motivovaných zaměstnanců a unikátního přístupu k inovacím zásadním způsobem zlepšovat životy pacientů v několika terapeutických oblastech: v imunologii, onkologii, neurovědách, péči o oči, virologii, ženském zdraví a gastroenterologii.

Kromě toho také nabízí produkty a služby v rámci portfolia Allergan Aesthetics. Celosvětově působí ve více než 70 zemích a zaměstnává přes 47 000 lidí. V České republice se AbbVie dlouhodobě řadí mezi nejlepší zaměstnavatele oceněné ve studii Kincentric Best Employer.

Více na www.abbvie.cz

Virtual Lab

„Nasadíte si virtuální brýle a ocitnete se na jednotce intenzivní péče, ve které na vás hledí pacient. Jeden ze základních scénářů je kombinace COVID, cukrovka a vysoký krevní tlak,“

Více informací

přibližuje Leoš Kubíček, zakladatel a jednatel společnosti Holistic Management, ze které se oddělila firma Virtual Lab, sídlící v Jihočeském vědeckotechnickém parku.

Jediná v ČR takto využívá program Virtual Orator, kde se dá nastavit místo, počet
posluchačů, složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, vnější vlivy (sanitka, popeláři, hluk města…) a předem připravené otázky, které celou zkušenost výrazně personalizují. Dokáže i přitvrdit – to když počas tréninku nechá pacienta ztratit dech.

Virtual Lab chce pomoci českému zdravotnictví připravit se na zátěžové situace a naučit personál obsluhovat specializované přístroje. Kooperuje s akademickou sférou a provozovateli nemocnic s cílem hlubší analýzy lidí z praxe, aby mohli projekt úspěšně posouvat dál. Program by se tak mohl stát úspěšným edukativním prostředkem pro sestry, studenty i pro začínající lékaře.

Více na www.virtual-lab.cz

Masarykův onkologický ústav

MOÚ je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, který je držitelem certifikátu kvality České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a také certifikátu evropské akreditace jako Clinical Cancer Center OECI.

Více informací

Potvrzuje se v něm, že ústav naplňuje standardy kvality onkologické péče i výzkumu stanovené OECI (Organizace evropských onkologických ústavů) a je v ČR první a zatím jediný, který akreditaci tohoto druhu obdržel.

Ústav zajišťuje komplexní onkologickou péči, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Zaměřuje se také na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 000 pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 000 lidí. MOÚ patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v České republice a to jak odborníky, tak i pacienty.

www.mou.cz

Grey Cortex

V roce 2020 jsme byli svědky bezprecedentního kyberútoku na české nemocnice. Dvě velké nemocnice zcela vypadly z provozu.

Více informací

Přesně takovým útokům lze předcházet, a proto jsme pozvali na Konferenci Mladých lékařů společnost GREYCORTEX!

GREYCORTEX dokáže detekovat pokročilé kyber bezpečnostní hrozby pomocí umělé inteligence, strojového učení a zpracování velkých dat. Vytváříme produkt pro bezpečný svět sítí. Pomáháme firmám a organizacím na celém světě udržet jejich sítě bezpečné a spolehlivé. GREYCORTEX dokáže rozpoznat bezpečnostní hrozby, které tradiční nástroje často nezachytí.

Začátek firmy sahá do r. 2016, kdy skupina manažerů a vývojářů zpětně vykupuje vlastní technologie. Cílem nově vzniklé společnosti je aplikovat progresivní technologie pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí proti moderním pokročilým hrozbám. V r. 2017 uzavírá technologickou alianci se společností ESET, globálním hráčem na poli internetové bezpečnosti, otevírá kanceláře v Japonsku a Polsku.

Její produkt MENDEL poskytuje plnou ochranu sítí proti vnějším i vnitřním hrozbám, chybám v konfiguraci a poskytuje dokonalý přehled o všech zařízeních a jejich komunikaci v síti. Dokáže rozpoznat odchylky od standardního chování a včas odhalovat i takové bezpečnostní hrozby, s jakými se nikdy dříve nesetkal.

www.greycortex.com

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je moderní, profesionální a rychle se rozvíjející nemocnice, přitom má velmi bohatou tradici sahající až do Rakousko-Uherska do roku 1898, kdy byla založena.

Více informací

Dnes se řadí mezi středně velké nemocnice Středočeského kraje, a i přes její velký nedávný rozvoj si stále si udržuje příjemnou rodinnou atmosféru a přátelský kolektiv.

Disponuje řadou ambulantních pracovišť a deseti lůžkovými odděleními s celkovou kapacitou až 435 lůžek. Zajímavostí jsou speciální programy, jako je péče o válečné veterány, spánková laboratoř, estetická medicína, sportovní medicína, kýlní centrum a další. Součástí je nadregionálně významná transfuzní stanice. Nemocnice má vlastní lékárnu i laboratorní komplement. Od roku 2014 je nemocnice akreditována Spojenou akreditační komisí v oblasti kvality a bezpečí poskytované péče.

Kontinuálně již několik let probíhají významné investice do modernizace a rozvoje, které vedou k výraznému zlepšení komfortu pacientů i zaměstnanců. Byly pořízeny nové přístroje v hodnotě sto milionů korun, dále byla kompletně zrekonstruována a nově vybavena celá řada oddělení nemocnice, jako např. dětské oddělení, neurologické oddělení, multioborová jednotka intenzivní péče, interní ambulance, porodní boxy, endoskopické centrum, nemocniční lékárna, interní oddělení a další. Od října 2020 mohou pacienti nemocnice využít služeb zcela nově vybudovaného Komplexního rehabilitačního centra.

Více informací najdete na www.hospital-bn.cz

Longevity

„Jediný přírodní zdroj, který ve světě nedochází, jsou starší lidé,“ říká Marc Freedman, jeden z předních světových expertů na dlouhověkost.

Více informací

Longevity Forum je registrováno jako zapsaný spolek, spolupráce je řešena smluvním způsobem. LF může vstupovat do konkrétních podpůrných aktivit jako partner či spolupodílník.

Jde o iniciativu skupiny lidí a organizací napříč celou českou společností. Problematika dlouhověkosti je extrémně složitá, proto se iniciativa snaží vytvořit co nejširší interdisciplinární skupinu. Jejím záměrem je vznik velké, celospolečenské diskusní platformy, propojování lékařů, klíčových zástupců medicínských zařízení, IT inovátorů, startupistů, politiků, finančních expertů atd. s cílem vytvářet diskurz, který bude mít pozitivní dopad na celou společnost a povede ke zlepšování a udržování fyzického a mentálního zdraví. Konkrétním cílem LF do r. 2030 je pomoci lidem získat v průměru pět let kvalitního života stráveného v produktivním zdraví.

Starší lidé v budoucnu zdaleka nebudou tak omezeni ve svých aktivitách jako předchozí generace. To vytváří řadu příležitostí. Státy a firmy, které dokáží zareagovat lépe, budou ve výhodě…

https://www.longevityforum.eu/

https://www.longevitytech.fund/cs/home

 

 

Unicare Medical

Jsme první soukromé zdravotnické zařízení v České republice poskytující prémiovou zdravotní péči již od roku 1994 se zaměřením na mezinárodní klientelu žijící v Česku a tomu odpovídá i jazykové vybavení našeho personálu, který mluví 13 jazyky.

Více informací

Naši lékaři patří k těm nejlepším v oboru a nabízí 20 lékařských specializací – od praktického lékařství, pediatrie, gynekologie, stomatologie, psychosomatiky, fyzioterapie a dalších, jejichž kompletní výpis najdete na našich webových stránkách: www.unicare.cz

V Unicare Medical kontinuálně budujeme příjemné rodinné prostředí, kde se klienti cítí vítaní, a kde má na vás lékař vždy dostatek času. Zakládáme si empatickém jednání, vstřícné a srozumitelné komunikaci lékařů i personálu kliniky, minimalizujme čekací lhůty. Jsme otevřeni do večerních hodin a disponujeme moderním prostředím kliniky 100m od stanice metra Bořislavka.

 

CzechInvest

„Doposud vždycky lidstvo vyšlo z každé krize posíleno. Velmi věřím podnikavosti českých lidí,“ říká generální ředitel CzechInvestu, Patrik Reichl.

Více informací

CzechInvest je agenturou pro podporu podnikání a investic, státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992. Jeho hlavním cílem je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky, přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy.

Mezi nejdůležitější aktivity CzechInvestu patří:

 • podpora tzv. „chytrých“ investic
 • motivace zahraničních investorů k sofistikovaným komplementárním investicím
 • rozvoj a kultivace národního startupového a spin-offového prostředí
 • asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy
 • propagace české ekonomiky, technologií a výzkumu a vývoje v zahraničí
 • kultivace podnikatelského a investičního prostředí
 • spojování partnerů z podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry

Organizace disponuje sítí regionálních kanceláří ve všech krajských městech, zaměřenou prioritně na poradenskou činnost.

www.czechinvest.org/cz/

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale v celé České republice.

Více informací

Funguje jako spádové centrum nejvyšší úrovně pro přibližně jeden milion obyvatel a celá řada oborů pečuje o pacienty z celé ČR. Na 39 pracovištích včetně 24 klinik se zhruba 1370 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 41 000 pacientů, ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo 715 000 pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používají se moderní technologie v oblasti diagnostiky i léčby. Pro absolventy nemocnice nabízí systém specializačního vzdělávání včetně mimořádných odměn při absolvování základního kmene nebo při složení atestace.

Fakultní nemocnice Hradec Králové chce svojí účastí na konferenci podpořit spolek Mladí lékaři, z. s. Věříme, že právě mladým lékařům máme co nabídnout. Disponujeme lékařskými místy v nejrůznějších oborech, podporujeme další vzdělávání včetně jeho finančního zajištění, nabízíme úzkou spolupráci s LF UK v Hradci Králové. K řadě benefitů patří i možnost ubytování.

Veškeré informace o nemocnici získáte na www.fnhk.cz, volná pracovní místa jsou zveřejněna v sekci Kariéra.

Loono

„Správný čas myslet na své zdraví je právě teď. Za pár měsíců by totiž mohlo být pozdě.“ – MUDr. Kateřina Vacková, zakladatelka sdružení

Více informací

Učit lidi, aby na své zdraví mysleli včas, je hlavní idejí sdružení. Za 6 let své existence se může pochválit skvělými výkony a výsledky:

 • 150 lékařů, mediků a členů týmu
 • 2000 realizovaných workshopů
 • 100 000 vyškolených lidí
 • 54 lidí si díky proškolení odhalilo rakovinu
 • 35 000 fanoušků na sociálních sítích

Hlavními liniemi dosahování těchto výsledků jsou edukační workshopy ve školách, na veřejných akcích a festivalech po celé ČR a organizace odborných panelových diskusí na témata týkající se zdraví a zdravotní prevence. Sdružení spolupracuje také z nadšenci z nejrůznějších profesních oblastí, zejména s odborníky na marketing, projektové řízení, fundraising, účetní a daňové poradenství. Pozadu nezůstávají ani v boji z covidem. Školitelé každý den pomáhají v terénu – odebírají testy, starají se o pacienty, vozí zdravotnický materiál anebo odpovídají na infolinkách.

https://www.loono.cz/

Medici PRO očkování

Dezinformacím a mýtům panujícím kolem očkování, se od jara roku 2019 věnuje iniciativa Medici PRO Očkování, založená jakožto projekt studentské komory Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od té doby se spolek značně rozrostl a rozšířil o spolupráci se studenty Marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (MKPR FSV UK).

 

Více informací

Toto spojení umožňuje unikátní pohled na problematiku očkování jak z pohledu mediků, jakožto studentů na pomezí laické a odborné lékařské veřejnosti, tak zároveň studentů MKPR, kteří rozumí efektivnímu vyvracení mýtů a prezentaci informací srozumitelnou a přitažlivou formou.

Původním zaměřením projektu zůstává vakcinace obecně, nedávno vyšla například série videí Nemoci nejsou vidět, ale nezmizely, ve které je představeno pět onemocnění, které se podařilo díky očkování dostat pod kontrolu. Vzhledem k nedostatku srozumitelných informací ohledně vakcíny proti novému koronaviru se ale spolek začal letos velmi intenzivně věnovat problematice vakcinace proti COVID-19 a sklízí na tomto poli značné úspěchy.

https://www.mediciproockovani.cz/

APLAS – atlas aplikací

Pomocí aplikací je možné zautomatizovat a zefektivnit celou řadu úkolů. Získejte přehled, jak můžete svým doktorům a sestřičkám šetřit jejich energii pro chvíle, kdy půjde skutečně o život. Společnosti Direct People s.r.o. a TeskaLabs s.r.o. založili projekt APLAS, který má sdružovat aplikace, které pomáhají zefektivnit zdravotnictví.

 

Vitadio

Vitadio je český medtech startup vyvíjející digitální terapeutikum pro prevenci a management diabetu 2. typu. Jedná se o mobilní a webovou aplikaci certifikovanou jako zdravotnický prostředek, která vede pacienty k efektivnímu self-managementu a úpravě životosprávy za pomoci ověřených terapeutických metod.

Soutěžte s námi o licence Vitadio pro lékaře a vaše pacienty na Konferenci Mladých lékařů!

Více informací

Program je vytvořený v souladu s doporučenými postupy a vede pacienta k postupné změně návyků v klíčových oblastech jako jsou výživa, pohyb nebo spánek. Během programu uživatel dostává aktivní psychologickou a odbornou podporu osobní nutriční terapeutky a může sdílet zkušenosti a pokrok se skupinou ostatních uživatelů. Vitadio Health využívá datovou analytiku k personalizaci programu a načasování kontaktu nutriční terapeutky. Terapeutka zasahuje pouze v kritických okamžicích, aby zvýšila pacientovu adherenci k režimovým opatřením. Vitadio také nabízí lékařskou webovou aplikaci, prostřednictvím které může lékař sledovat pacientův pokrok.

Díky personalizaci obsahu a správně načasované podpoře nutriční terapeutky dosahuje Vitadio Health trojnásobné retence oproti podobným aplikacím (83% pacientů dokončí terapii) a srovnatelného engagementu jako Twitter (40% pacientů používá aplikaci každý den). Program je součástí několika klinických studií zaštítěných Fakultní nemocnicí v Olomouci nebo lékařskou fakultou Carl-Gustav-Carus na Technické univerzitě v Drážďanech. Předběžné výsledky ukazují klinicky významné snížení glykovaného hemoglobinu i tělesné hmotnosti stejně jako zlepšení kvality života a psychického stavu pacientů. Společnost Vitadio je aktivní na českém, slovenském a německém trhu, kde vstupuje do plošného proplácení.

www.vitadio.cz

Skupina MEDICON a Pronatal

Skupina MEDICON a Pronatal patří k významnému provozovateli ambulantní péče a péče v oblasti asistované reprodukce. Rozsahem poskytovaných ambulantních zdravotnických služeb patříme k největším hráčům na trhu, přičemž se věnujeme i oblasti dlouhodobé následné péče. Mezi naše priority patří odborně kvalifikovaný personál a špičkové přístrojové vybavení.

Více informací

Významně se profilujeme v oblastech radiodiagnostika (všechny dostupné metody, tj. ultrazvuky, skiagrafické rentgeny, skiaskopické rentgeny, panoramatické zubní rentgeny, denzitometry, mamografy, CT (pracoviště počítačové tomografie) a MR (magnetická rezonance), Asistovaná reprodukce – V této oblasti jsme dvojkou na trhu Péče o ženu – mamografický screening (dvojka na trhu v ČR) s unikátním napojením na Onkocentrum (zaměřené primárně na léčbu karcinomu prsu. Jsme hrdí na to, že naší součástí je i pracoviště Mammacentrum Budějovická (dříve Zelený pruh), které bylo jedním z prvních pracovišť screeningu rakoviny prsu a ve svých počátcích pomáhalo vybudovat screeningový systém platný pro celou Českou republiku. Dále jsme aktivní na poli jednodenní chirurgie. V ambulantní péči rádi vyzdvihneme naše plicní oddělení – jedno z mála pracovišť v Praze, které disponuje kalmetizační ambulancí pro provádění tuberkulínového testu. Naše gastroenterologie je zařazena mezi centra screeningové kolonoskopie v rámci programu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Skupina Medicon a Pronatal zaměstnává cca 1300 osob, z čehož zhruba 90 % tvoří lékaři a střední zdravotnický personál, kteří měsíčně ošetří více než 20 000 klientů.

www.mediconas.cz
www.pronatal.cz

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. poskytuje zdravotní péči pro spádovou oblast primárně až pro 130 000 obyvatel města Havířov a okolí, sekundární potom zejména v oborech hematoonkologie, urologie, otorinolaryngologie, psychiatrie a infekce pro spádovou oblast od 200 000 až po 500 000 obyvatel.

Více informací

Nemocnice jako jediná v okrese poskytuje komplementární služby v oblasti patologie a svým spektrem poskytované péče se hlásí a je předurčena k zajištění koncepce sítě urgentního příjmu, který bude nabízet jak nízkoprahové tak vysokoprahové části pro celý okres Karviná a okolí. Ve výše jmenovaných oborech je nemocnice nadregionálním poskytovatelem zdravotní péče, kde jejími partnery jsou potom obě nejbližší FN v Ostravě a v Olomouci. Minulý rok nemocnice instalovala nejnovější generaci magnetické rezonance, čímž doplnila již tak komplexní spektrum komplementu.

Nemocnice je dále charakteristická péčí o onkologické pacienty, kteří se prolínají spektrem zdravotní péče všech výše uvedených oborů. Proto v současné době probíhá naplňování střednědobé vize nemocnice být krajským centrem s rozšířenou onkologickou péčí, stacionářem, včetně ústavní paliativní péče, které by tak doplnilo onko – chirurgické obory a taktéž ne-chirurgicky léčené pacienty například právě v oboru hematoonkologie.

Nemocnice taktéž jako jedna mála v okrese s takřka 300tisíci obyvateli zajišťuje intenzivní péči pro dětské pacienty,kde na svých 5-ti boxech JIP ročně ošetří a hospitalizuje cca 580 dětských pacientů.

www.nsphav.cz

aplikace Emmy

Sci-fi nebo realita v ordinacích? Virtuální sestra Emmy pomáhá v ordinacích odbourávat administrativu a šetří až 90 minut zbytečné práce každý den.

 

Více informací

Skupina šesti ordinací vyvinula ve spolupráci s vývojáři software pro efektivní vedení praxe, zabezpečenou strukturovanou komunikaci s pacienty napojenou na inteligentní objednání. Co umí počítače, to by neměl dělat ani lékař ani sestra. Emmy funguje již v desítkách ordinací a ušetří denně až 90 min času. Vede strukturovanou komunikaci s pacienty, telefony přestávají vyzvánět jak o život. Emmy se zapojila do organizace očkování – pacienti se díky komunikaci přes sms dokáží zapsat na seznam zájemců o očkování v ordinaci, Emmy umí sama automatizovaně seznam zájemců objednat, zadávat do systému ISIN…

Emmy vychází přímo z praxe zkušených lékařů jako projekt lékaři lékařům. Pomáhá ulevit přetíženému personálu. Je to sestra navíc, kterou si ordinace může dovolit.

Více naleznete na www.sestraemmy.cz

Krajská nemocnice T. Bati

Krajská nemocnice T. Bati je od ledna 2006 akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Jediným akcionářem společnosti je Zlínský kraj. Hlavním cílem krajské nemocnice je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních. Je významným krajským pracovištěm s centry vysoce specializované péče.

Více informací