Řečníci a moderátoři

Epidemiologická situace nepřeje, abychom se potkali společně na jednom místě, a oslavili tak 10 let existence spolku Mladí lékaři. Věříme však, že zajímavost a jedinečnost obsahu oceníte i v on-line variantě.

Jen díky těm nejlepším řečníkům jsme byli schopni pro vás připravit ten nejlepší program. Právnici, inovátoři, podnikatelé, lékaři a medici.

Díky těm nejlepším najdete na Konferenci Mladých lékařů jedinečný program o zdravotnictví, který nikde jinde nemáte šanci zhlédnout.

MUDr. Martin Kočí

Mladí lékaři, z.s.

Předseda Spolku Mladí lékaři, radiolog FN v Motole

Více informací

Martin Kočí je absolventem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 pracuje jako lékař na Klinice zobrazovacích metod FN v Motole, profesně se zaměřuje zejména na kardiovaskulární zobrazování a využití umělé inteligence v radiologii. V letech 2018–2019 působil jako postdoktorand na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. V roce 2017 se stal předsedou Spolku Mladí lékaři, v němž pracuje se svými kolegy především na zlepšení systému lékařského tréninku, v posledních dvou letech se spolek pod jeho vedením stále více věnuje i oblasti elektronizace zdravotnictví a souvisejícím inovacím. V progamu Konference Mladých lékařů vystoupí v několika přednáškách, pro mediky i lékaře.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

MEDDI hub a.s.

Partner společnosti MEDDI hub, odborník vysokoškolský učitel komunikace

Více informací

Martin Přibyl je partnerem české společnosti MEDDI hub a.s., která vyvinula jedinečnou telemedicínskou platformu MEDDI app, při jejímž vývoji mohl uplatnit své obšírné znalosti z oblasti komunikace. Přednáší na NEWTON College a je lektorem a konzultantem NEVERBALNE.cz. V rámci své praxe se specializuje v oblasti komunikace, marketingu a budování značky. Rovněž se specializuje v projektovém managementu, v němž se uplatňuje jednak při řešení projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, tak při řešení infrastrukturních projektů, jež jsou financovány jak státním, tak veřejným sektorem. Na Konferenci Mladých lékařů vystoupí v předášce o telemedicíně a jejím zavádění v ČR i implmentaci do organizací.

Leoš Kubíček

Virtual Lab s.r.o

CEO a spolumajtel Virtual Lab s.r.o., průkopník v oblasti využití virtiuální reality v průmyslu i zdravotnictví

Více informací

Leoš Kubíček je zakladatelem společnosti Holistic management s.r.o., z níž se vyštěpil Virtual Lab s.r.o, partner Konference využívající virtuální realitu pro výcvik zdravotnického personálu. V rámci svých aktivit se věnuje zejména definování strategického vývoje společností a vymýšlení nových aplikací. Své zkušenosti nabyl při vedení předních světových značek s různým spektrem působnosti. Zároveň absolvoval mnoho kurzů určených pro rozvoj leadershipu, koučování či lingvistického programování. Na Konferenci Mladých lékařů představí prototypy aplikací určené pro výcvik zdravotníků s názornými ukázkami.

MUDr. Petr Michenka

Mladí lékaři, z.s.

Člen Spolku Mladí lékaři, autor průzkumu Medici 2020, anesteziolog VFN v Praze

Více informací

Petr Michenka je absolventem 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2020 pracuje jako anesteziolog na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenznivní medicíny ve VFN v Praze. Již v průběhu studií započal pod vedením Dr. Davida Marxe s rozmanitými průzkumy o zdravotnictví. Jako čerstvý absolvent medicíny se jako spoluautor podílel nejrozsáhlejšího průzkumu o kompetencích a preferencích českých absolventů medicíny Medici 2020 Kompetence a preference, jehož nepublikované výsledky přednese v highlightu letošní konference jako jeden z hlavních řečníků.

Ondřej Žižka

Medici PRO očkování

Zakládající člen osvětové organizace Medici PRO očkování, medik 2.LF UK

Více informací

Ondřej Žižka je studentem 5. ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Je spoluzakladatelem spolku Medici PRO Očkování, který se od roku 2019 zabývá vyvracením mýtů a srozumitelným informováním o přínosech a fungování vakcín. Projekt v loňském roce získal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy.

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

 

docent Katedry občanského práva PF UK, expert v oblasti zdravotnického práva a trestního práva ve zdravotnictví

Více informací

Petr Šustek je přední český expert na zdravotnické právo, docent Katedry občanského práva Právnické fakulty UK a lektor soukromé společnosti Advance Healthcare Management Institute. V advokátské praxi se jako jediný v republice zabývá takřka výhradně zdravotnickým právem. Několik let byl členem Poradního kolegia ministra zdravotnictví ČR, dozorčí rady Spojené akreditační komise či Legislativní rady vlády. Zabývá se také občanským zákonníkem, ochranou osobnosti a právní odpovědností. Je autorem a spoluatorem mnoha článků, knih a učebnic (Zdravotnické právo, Občanské právo hmotné, Informovaný souhlas, Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků). Píše také o eutanazii, o roli zdravotních pojišťoven, o záludnostech českého zdravotnictví. Řeší též spory pacientů vůči nemocnicím a pochybením lékařů. Odučil tisíce studentů na pražské i olomoucké právnické fakultě.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA

Agentura zdravotnického výzkumu

člen předsednictva Agentury zdravotnického výzkumu, děkan 1.LF UK 2012-2020

Více informací

Aleksi Šedo promoval roku 1986 na 1. Lékařské fakultě UK. Po studiích se začal specializovat v oboru biochemie a patobiochemie, v němž roku 2002 získal titul profesora. V devadesátých letech působil na zahraničních univerzitách v Itálii a Francii. Od roku 1997 vede společné vědecké pracoviště Fyziologického ústavu AV a 1. LF – Laboratoř biologie nádorové buňky. Od roku 2012 byl děkanem 1. LF, na níž působil až do roku 2020, kdy ho tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval náměstkem pro zdravotní péči. Na Konferenci bude vystupovat v roli člena předsednictva Agenutury zdravotnického výzkumu, který mladým vědcům chce zprostředkovat jak se úspěšně ucházet o AZV granty.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Agentura zdravotnického výzkumu

Předseda Agentury zdravotnického výzkumu, přednosta chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha

Více informací

Miroslav Ryska je přednostou chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha, předsedou České chirurgické společnosti a předsedou vědecké rady IGA ministerstva zdravotnictví. Specializuje se na onkochirurgii, především chirurgii jater a slinivky břišní, v roce 1995 zahajoval program transplantace jater v pražském IKEM, dlouhodobě se věnuje experimentální chirurgii. Na Konferenci bude přednášek k tématu AZV grantů pro mladé vědce z pozice předsedy Agentury zdravotnického výzkumu.

JUDr. Aneta Stieranková

ve spolupráci s Mladí lékaři, z.s.

Advokátní koncipientka, odbornice v oblasti medicínského práva, kterému se již dlouhodobě věnuje od svých studentských let.

Více informací

Aneta Stieranková absolvovala magisterský studijní program na Pravnické fakultě UK, kde posléze složila i státní rigorózní zkoušku a stala se doktorkou práv. Již od svých školních let se specializuje převážně na problematiku medicínského práva. Ve třetím ročníku vyhrála soutěž O Cenu profesora Jaroslava Stránského, která je na tuto oblast zaměřena. V průběhu studia dále absolvovala dálkové kurzy z oblasti bioetiky na Harvard University a Georgetown University. Momentálně působí v advokátní kanceláři sídlící v centru Prahy, jež se téměř výlučně specializuje na nejrůznější aspekty medicínského práva. Ve spolupráci se Spolkem Mladí lékaři publikovala průzkum o diskriminaci žen ve zdravotnictví, který mimořádně zarezonoval i v médiích. Na Konferenci Mladých lékařů vystoupí Aneta v jednom z highlightů konference, přednáškou a zjištěními o diskriminaci žen ve zdravotnictví.

Mgr. Blanka Sigmundová

Loono z.s.

Ředitelka neziskové organizace Loono

Více informací

Blanka Sigmundová se v čele s neziskovou organizací Loono zaměřuje na edukaci laické veřejnosti v oblasti zdraví a prevence. Vystudovala sociální práci, mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Čtyři roky strávila v organizaci ParaCENTRUM Fenix, která se zaměřuje na pomoc lidem po úrazu míchy. Má zkušenosti ze sektoru veřejného zdravotnictví, kde měla na starosti koncepci a rozvoj programů zdravotní prevence. V Loono působí téměř dva roky, nejprve na pozici business developera a nyní na pozici ředitelky.

Na Konferenci Mladých lékařů vystoupí spolu s Lucií Šteklovou, která koordinuje odbornou přípravu materiálů Loono s garanty za příslušné oblasti. Vystoupí s přednáškou pro lékaře, zejména pro ambulance s ukázkou jak nejlépe pacientům zprostředkovávat prevenci pacientům v ordinacích.

MUDr. Marika Svatošová

Mladí praktici z.s.

Praktická lékařka, odbornice a lektorka v oblasti komunikace

Více informací

Marika Svatošová promovala roku 2018 na 1.LF, načež navázala začal předatestační přípravu na VPL. Během studií absolvovala program Erasmus+ v Itálii, Německu a Maďarsku a taktéž zahraniční stáže v Indii, Číně, Mexiku, Thajsku a Taiwanu, během nichž se inspirovala různými přístupy k medicíně i lidem. Už na fakultě se začala zajímat o zlepšení komunikace mezi zdravotníky, stala se soft-skills trenérem a později i koučem. V rámci mezinárodní studentské organizace pomáhala s osobním rozvojem medikům jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Nyní pořádá interaktivní workshopy pro zdravotníky se zaměřením na emočně inteligentní komunikaci, leadership, psychohygienu za účelem zlepšení každodenního života lékařů a prevence syndromu vyhoření.

Ing. Petr Šrámek, MBA

Longevity Fórum

Podnikatel a investor zdravotnických start-upů, popularizátor vědeckého pokroku v oblasti dlouhověkosti

Více informací

Inovátor a podnikatel s více jak 30 lety zkušeností s budováním high-tech startupů a influencer v oblasti longevity a umělé inteligence, který věří, že věda a technologie mohou pomoci lidstvu dosáhnout nové, lepší úrovně existence. Je zakladatelem a řídícím partnerem investičního fondu Longevitytech.fund. Zastupuje Českou republiku v organizaci World Business Angels Investment Forum a spolupracuje s kalifornskou Singularity University v rámci Global Startup Programu. Rovněž je zakladatelem české soutěže AI Awards a je častým hostem v českých médiích v rozhovorech na téma exponenciálních technologií, longevity a umělé inteligence.

Marek Paris, M.A.

COGVIO

Vedoucí datový analytik společnosti COGVIO, absolvent aplikované ekonomie na prestižním CERGE-EI

Více informací

Marek Paris vystudoval obor finance na VŠE a Aplikovanou ekonomii na CERGE-EI. V průběhu studií absolvoval i studijní pobyt na univerzitě ve Frankfurtu. Působí na manažerské pozici v technologickém start-upu vyvíjejícím datové produkty pro zdravotnictví a farmacii. V minulosti byl zaměstnán na oddělení restrukturalizací a insolvencí ve velké čtyřce.Taktéž působil v Dozorčí radě VZP, v níž prosadil zásadní funkční změny. Zajímá se o problematiku veřejných financí a informační asymetrie v oblasti zdravotnictví. Na Konferenci Mladých lékařů vystoupí s mimořádně působivou přednáškou o dostupnosti inovativní léčby v ČR.

Mgr. Barbora Vágnerová, E.MA

CHP Program

Zakladatelka Czech Hospital Placement, studijního programu pro zahraniční studenty zdravotních oborů

Více informací

Barbora Vágnerová, manažerka Konference Mladých lékařů, je úspěšnou českou podnikatelkou v oblasti zdravotnického vzdělávání. Její Czech Hospital Placment Program využili již stovky zahraničních mediků, kteří přišli na stáže do českých nemocnic. Se svým programem dostala i mezinárodní ocenění. Svůj program stáží pro zahraniční studenty představí i na Konferenci Mladých lékařů.

Ágnes Němečková

Juno Moneta z.s.

Místopředsedkyně spolku Juno Moneta z.s., odbornice na téma ochrany lidských práv, zejména v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Více informací

Ágnes Němečková je místopředsedkyní spolku Juno Moneta, jenž usiluje zejména o zlepšení právního povědomí pacientů ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče a obráceně. Působí také ve facebookové skupině Podpoříte mne v osvětě?, v níž spolu s renomovanými právníky zdarma radí příbuzným i pacientům. Dříve pracovala v občanské poradně jako odborná sociální poradkyně.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

 

Právník, vysokoškolský učitel se specializací na zdravotnické právo, přední český expert na zdravotní pojištění

Více informací

Ondřej Dostál studoval právo a právní vědu na Právnické fakultě UK a posléze i St. Luis University v USA, na níž studoval i díky Fullbrightovu stipendiu. Za svou diplomovou práci získal v roce 2003 Bolzanovu cenu rektora UK. V roce 2005 pak získal v kategorii Farmakoekonomika a zdravotní politika Cenu dr. Paula Janssena a o rok později obdržel Cenu Právník roku 2006. Nyní se věnuje zdravotnickému právu a pojištění jak v rámci právní praxe, tak jako vysokoškolský učitel.

MUDr. Martin Seifert

Mladí praktici, z.s.

Vedoucí kabinetu praktického lékařství 3.LF, praktický lékař, člen předsednictva Mladí praktici z.s.

Více informací

Martin Seifert, který promoval na 2. LF roku 2009. Praxi postupně získával především na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na Klinice rehabilitace VFN a na Klinice neurologické rehabilitace v německém Regensburgu. V roce 2015 atestoval v oboru Všeobecné praktické lékařství. V letech 2016–2019 pracoval částečně jako praktický lékař na bavorském venkově. V roce 2017 dokončil pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Mimo své praxe se věnuje i rehabilitační a psychosomatické medicíně a přednáší na 1. a 3. LF UK. V dubnu 2020 založil Kabinet praktického lékařství na 3. LF UK, který od té doby vede. Od roku 2017 je také aktivním členem Rady spolku Mladí praktici, z. s.

MUDr. Michaela Kantorová

Mladí praktici, z.s.

Praktická lékařka, členka předsednictva Mladí praktici z.s.

Více informací

Michaela Kantorová je absolventkou 1. Lékařské fakulty UK. Aktuálně dokončuje tříletou předatestační přípravu pro výkon praxe praktického lékaře. Z pozice členky předsednictva Spolku Mladí praktici a praktické lékařky ve výcviku předsvatí na konferenci ty nejdůležitější body při průchodu vzděláváním praktických lékařů.

MUDr. David Halata

Sdružení všeobecných lékařů JEP

Praktický lékař, propagátor venkovského lékařství, předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP

Více informací

David Halata je praktický lékař s praxí v Hošťálově na Valašsku a bývalý lékař ZZS Zlínského kraje, který aktuálně předsedá Pracovní skupině venkovského lékařství SVL ČLS JEP. Své obsáhlé zkušenosti měl možnost čerpat nejen při výkonu lékařské prxe, ale i během působení v mnohých lékařských organizacích, z nichž můžeme jmenovat například Mladé praktiky, Společnost všeobecného lékařství či například EURIPA (The European Rural and Isolated Practitioners Association). Spolu s dalšími dvěmi praxemi VPL v ČR nabízí studentům LF a mladým praktickým lékařům možnost ochutnat venkovskou praxi v rámci pilotního projektu GO RURAL!

MUDr. Petr Šonka

Sdružení praktických lékařů ČR z.s.

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Více informací

Petr Šonka je praktický lékař s praxí v Přešticích na Plzeňsku. Od roku 2017 působí jako předseda Sdružení praktických lékařů ČR. V současné době má 5150 členů (přes 90% z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR.

Ing. Martin Koníř

KPMG Czech Republic, předtím FN Bulovka

Head of CIO Advisory at KPMG Czech Republic, bývalý ICT náměstek v FN Bulovka

Více informací

Martin Koníř, se jako vítr prohnal českým zdravotnickým IT. Bývalý řídící letového provozu, softwarový architekt z banky uchopil svoji roli IT náměstka Fakultní nemocnice Bulovka tak revolučním způsobem, že za chvíili již o jeho výsledích a metodách mluvili všichni v českém nemocničním IT rybníku.

Relativně nedávno se posunul z veřejné sféry na významnou pozici v konzultační společnosti KPMG kde zastává hlavního poradce pro oblast informačních technologií.

Ing. Michal Drozd

Grey Cortex s.r.o.

Presales engineer a jednatel GREYCORTEX

Více informací

Je jedním ze zakladatelů společnosti GREYCORTEX, věnuje se návrhu a podpoře bezpečnostního dohledu nástrojem MENDEL. Dříve působil jako bezpečnostní konzultant, kde náplni jeho práce bylo prověřovat a auditovat informační systémy a síťové infrastruktury.

Petr Šídlo

Direct People s.r.o.

Chief Commercial Officer a spoluzakladatel inovační agentury DirectPeople

Více informací

Zkušený inovátor a tvůrce nových způsobů diferenciace, růstu a zdrojů zisku. Spoluzakladatel přední české inovační agentury Direct People, která od svého založení v roce 2010 řídila několik set inovačních projektů pro přední značky. Mentor StartUpYardu a certifikovaný školitel metodiky LeanStack.

Mgr. Zbyněk Podhrázký

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ředitel odboru vědy a lékařských povolání

Více informací

Vzděláním právník, který spojil svoji kariéru s Ministerstvem zdravontictví ČR. Kromě funkce ředitele odboru zastává přerušovaně i funkci náměstka ministra zdravotnictví při „výpadku politických nominantů“. Toho času opět vede agendu náměstka pro zdravotní péči. Muž, který dohlíží nad vzděláváním lékařů v České republice. Na Konferenci ho budeme mít možnost vidět v rozhovoru o vzdělávání a s ním spojených problémů.

Karolína Hájková

Medici PRO očkování
Absolventka Marketingové komunikace a PR a studentka Strategické komunikace na FSV UK.
Více informací

V rámci projektu Medici PRO Očkování vede tým studentů z FSV, který se zabývá komunikací projektu s veřejností i aplikací poznatků komunikačních studií na vyvracení mýtů a pozitivní rámování informací o fungování a výhodách vakcín. Zároveň pomáhá s tvořením mediálního obrazu projektu.

MUDr. Alžběta Smetanová

Členka předsednictva Mladí lékaři, z.s.

Dermatoložka ve FN Královské Vinohrady, Členka předsednictva Spolku Mladí lékaři

Více informací

Dr. Smetanová se již jako studentka zapojila do činnosti Spolku Mladí lékaři. Je absolventkou 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pracuje na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a kromě klinické práce se věnuje jako Ph.D. studentka i vědecké činnosti.

MUDr. Pavel Hermann

Spolupracovník předsednictva Spolku Mladí lékaři

ORL lékař FN v Motole, aktivní komentátor dění ve zdravotnictví, blízký spolupracovní předsednictva Spolku Mladí lékaři

Ing. Mirka Čejková

Virtual Lab, s.r.o.

Mirka je ICF akreditovaný kouč. Působí jako trenér komunikace, veřejného vystupování, osobního rozvoje a interim manager. 

Více informací

Více jak 20 let spolupracuje s klienty z oblasti byznysu, státní správy i politiky na tématech strategického rozvoje a s tím souvisejících oblastí – komunikace, leadershipu a firemní kultury. Klienti oceňují především její zkušenosti v médiích i před publikem, otevřený, věcný přístup a praktickou využitelnost tréninku. Do svých tréninků aktivně zapojuje virtuální realitu pro ještě intenzivnější a realističtější prožitek trénované situace, a také pro možnost analytického vyhodnocení chování trénovaného.

MUDr. David Marx Ph.D.

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vyučuje na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde je také proděkanem pro studium a výuku. Pracuje v poradních orgánech MZ ČR pro kvalitu zdravotní péče. Na LF v Praze a v Olomouci vyučuje veřejné zdravotnictví a sociální lékařství. Působí jako předseda Spojené akreditační komise z.s.

Více informací

„Stoprocentně bezpečná nemocnice neexistuje. Pacienti by měli na svou bezpečnost dbát i sami a snažit se získat co nejvíce informací, podle kterých si nemocnice vybírají.  Zastání lékaře nemocnicí v případě pochybení je nedostatečné, i to je jeden z důvodů, proč zejména mladí lékaři odcházejí…“,  uvedl v zpravodajství Idnes.cz  MUDr. David Marx, popřední český expert na kvalitu a bezpečí ve zdravotnictví.

MUDr. D. Marx absolvoval 1. LF UK v r. 1984, pracoval jako pediatr ve FN Královské Vinohrady v Praze, kde získal I. a II. atestaci z pediatrie. V roce 1992 v rámci stipendia Britské rady pracoval na Universtity of Birmingham v UK. V roce 1998 působil na MZ jako vrchní ředitel kabinetu ministryně, spoluzakládal a je ředitelem Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR) – organizace, která posuzuje kvalitu a bezpečí v nemocnicích a léčebnách. Je také členem Správní rady Joint Commission International (JCI), organizace provádějící mezinárodní hodnocení kvality zdravotnických zařízení. V roce 2006 obhájil dizertační práci na téma Mimořádné události při poskytování zdravotní péče v ČR.