O Konferenci Mladých lékařů

Spolek Mladí lékaři vás srdečně vítá na nejlepší online konferenci o zdravotnictví roku 2021!

Začínáme o víkendu 6. a 7. března 2021 první přednáškou pro čerstvé absolventy medicíny a přednáškami o telemedicíně a virtuální realitě!

Pokračujeme každý víkend, vždy v sobotu dopoledne a neděli odpoledne novými videopřednáškami až do 24. a 25. dubna 2021, zde na našem konferenčním portálu.

 

 • Highlight přijde v sobotu 13.3., přednáška Dr. Petra Michenky  o výsledcích průzkumu Medici 2020 – Kompetence a preference!
  Největší průzkum mezi českými mediky, který jsme uspořádali v minulém roce. Přišlo přes 1400 odpovědí!  Za průzkum nám udělili čestné uznání poroty v soutěži Czech DIGI@MED Award 2020 pořádanou společností Roche Česká republika.
 • Highlight bude i v sobotu 27.3., přednáška JUDr. Anety Stierankové, o diskriminaci žen ve zdravotnictví. S Dr. Stierankovou, čestnou členkou Spolku Mladí lékaři, jsme společně  vytáhli v minulém roce na světlo téma diskriminace žen ve zdravotnictví! Téma rezonovalo v českých médiíchrozhovor jste mohli vidět i na DVTV

Co vše nás během konference čeká?

 • Specializační vzdělávání: Přednášky a diskuze o specializačním vzdělávání se zástupci MZ ČR. Proč lékařům vázne vzdělávání? Jaká je vymahatelnost vzdělávání lékařů? Proč váznou akreditace nemocnic?  
 • Společenská a právní témata: Diskriminace žen ve zdravotnictví. Průzkum o klinických kompetencích a pracovních preferencích českých absolventů medicíny. Co jsme v průzkumech zjistili a co se s tím dál dá dělat?
 • IT inovátoři o digitalizaci zdravotnictví: Představí se ty nejlepší a nejambicióznější projekty jaké lze v ČR najít, mnohé s mezinárodním přesahem a ambicemi. Virtuální realita ve vzdělávání lékařů a sester, telemedicína, kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení, a další aplikace pro zdravotnictví.
 • Právo ve zdravotnictví: Nejlepší čeští právníci přes zdravotnické právo, zástupci pacientských organizací budou přednášet a diskutovat s lékaři o jejich civilní i trestní odpovědnosti a kazuistikách z praxe. Jak nezpůsobit při poskytování péče problém sobě ani svému zaměstnavateli? Jak se vyhnout konfliktům s pacienty, které eskalují až v právní spory?

Máte k naší konferenci dotazy?

Pište na mladi.lekari@seznam.cz

Těšíme se na vás!

Tým Spolku Mladí lékaři

Kdo jsou Mladí lékaři?

Spolek Mladí lékaři, z.s. sdružuje již od roku 2010 mladé lékaře a lékařky, kterým záleží na českém zdravotnictví. Spolek je nezávislou a dobrovolnou iniciativou, jejímž posláním je reprezentovat zájmy mladých lékařů, šířit povědomí o aktuálních problémech zdravotnictví a přispívat k pozitivním změnám systému. Aktivně se zasazujeme o zlepšování systému vzdělávání a pracovních podmínek českých lékařů.

Od roku 2019 se angažujeme v oblasti inovací ve zdravotnictví formou pomoci start-upovým projektům i etablovaným společnostem, které přináší zásadní a inovativní projekty související se zdravotnictvím.

Podporujeme i jiné lékařské a medické iniciativy a spolky, které působí v českém zdravotnictví.

Naše agenda zahrnuje tyto oblasti

 • Vzdělávání mladých lékařů – vše o tom, jak specializační vzdělávání funguje a nefunguje 
 • Pracovní a ekonomické podmínky mladých lékařů – čeho se vyvarovat, jak poznat férového zaměstnavatele, platové tabulky a tarify 
 • Vzájemná pomoc lékařů – právní pomoc, zkušenosti z praxe, sdílení informací a postupů
 • Inovace ve zdravotnictví – digitalizace, telemedicína, zdravotnické aplikace 
 • Přednášky, setkání a konference nad všemi z uvedených bodů

 

Proč partneři a sponzoři podporují Mladé lékaře?

JUDr. Aneta Stieranková:Zúčastnit se Konference je pro mě důležité, protože nedostatečné personální zabezpečení nemocnic je mimo jiné s největší pravděpodobností způsobováno dlouhodobou diskriminací lékařek, z tohoto důvodu je dle mého názoru třeba, aby se o tématu mluvilo (právě například v rámci této konference) a aby jej odpovědné autority začaly řešit.“

Leoš Kubíček, Virtual LAB, s.r.o.: Konferenci vnímáme jako místo, kde se potkává stávající generace lékařů, managementu nemocnic či státní správy s mladými začínajícími lékaři či mediky. A kde jinde se s touto různorodou skupinou bavit o možnostech využívání nových postupů a technologií než na takovéto platformě, kde si vzájemně mohou naslouchat, sdělovat si své názory ohledně budoucnosti a využití moderních technologií. A to je cesta, jak posunout naše zdravotnictví ke světové špičce.“

MUDr. Tomáš Kocourek, zakládající předseda Spolku Mladí lékaři: „Stál jsem v roce 2009 u zrodu Mladých lékařů a byl jejich prvním předsedou, jsou tedy mojí srdeční záležitostí. I po předání pomyslného žezla následovníkům se nadále o činnost Mladých lékařů intenzivně zajímám. Podporuji aktivitu nynějšího vedení Mladých lékařů a obdivuji jejich „drive“ při zlepšování podmínek vzdělávání a financování atestační přípravy. Velice se těším na setkání s ostatními předsedy Mladých lékařů a na výměny názorů na aktuální situaci i výhled do budoucna.“

MUDr. Ondřej Rennét, zakládající místopředseda Spolku Mladí lékaři: „Pohled na kvalitní program konference a seznam hostů mě naplňuje radostí nad tím, jak spolek Mladí lékaři dospěl a uzrál. Svojí účastí na konferenci chci Mladým lékařům vyjádřit podporu.“

 

Kateřina Vacková, Loono: „Mladým lékařům velmi fandím a ráda je různými způsoby podporuji. V Loono aktivně spolupracujeme se 150 studenty medicíny a je pro mě velkou inspiraci vidět jejich zápal pro prevenci. Konference je skvělým místem, které propojuje mladé lékaře se špičkami zdravotnických oborů a inspiruje tak nastupující generaci lékařů. Mám tedy velkou radost, že se mohu této akce účastnit“

AbbVie Česká republika: „Podpora konference Mladých lékařů úzce souvisí s jedním z cílů společnosti AbbVie, a to podílet se na udržitelných řešeních pro zdravotnictví, přispívat k vysoce kvalitní péči o pacienty a být respektovaným a spolehlivým partnerem pro zdravotnickou veřejnost, zdravotnické instituce, pacienty a další stakeholdery. Jsou to právě mladí lékaři a medici, kteří by měli v budoucnu výrazně ovlivňovat úroveň a dlouhodobou udržitelnost českého zdravotnictví. Proto chceme podpořit jejich přístup ke zdravotnickým informacím a možnostem vzdělávat se a přispívat k vytváření motivujících podmínek pro jejich práci, aby se tak zamezilo jejich odchodům do zahraničí, což se ve výsledku promítne do zachování vysoké úrovně našeho zdravotnictví a péče o pacienty.“

Martin Přibyl, MEDDI hub a.s.: „Protože s kolegy věříme, že právě mladí lékaři jsou ti, kteří naplno uchopí moderní technologie v medicíně a posunou její potenciál dále, tam, kde jej potřebujeme my všichni.“

Unicare Medical: „Protože dlouhodobě sledujeme trendy a inovace ve zdravotnictví a vyznáváme moderní přístup, protože chceme přispívat ke kvalitě poskytované zdravotní péče, protože chceme podpořit a spolupracovat s nastupující generací lékařů, protože chceme přispívat k pozitivním změnám mezi lékaři a veřejností“